Record

LevelFile
Finding Number (Click this to view full catalogue structure)SOVIET POSTERS/769
TitleSpace heroes (English translation of title of folder)
Extent32 items
Date1974
Description32 portraits of Russian cosmonauts

Russian transliteration of title: Geroi kosmosa

Artist: Anatolii Nikiforovich Yar-Kravchenko (1911-1983)

Publication information: Moscow / Izobrazitel'no Iskusstvo / 1974

Printing information: Moscow / Krasnyi Proletarii

Print run: 15,000

Format: 62x46

Original price: 6 roubles 66 kop

Posters are as follows:

1. Yu. A. Gagarin
2. Yu. P. Artyukhin
3. P. I. Belyaev
4. G. T. Beregovoi
5. V. N. Volkov
6. V. F. Bykovskii
7. B. V. Volynov
8. V. V. Gorbatko
9. L. S. Demin
10. G. T. Dobrovol'skii
11. B. B. Egorov
12. A. S. Eliseev
13. P. I. Klimuk
14. V. M. Komarov
15. V. N. Kubasov
16. V. G. Lazarev
17. V. V. Lebedev
18. A. A. Leonov
19. O. G. Makarov
20. V. V. Nikolaeva-Tereshkova
21. A. G. Nikolaev
22. V. I. Patsaev
23. P. R. Popovich
24. N. N. Rukavishnikov
25. G. V. Sarafanov
26. V. I. Sevast'yanov
27. G. S. Titov
28. K. P. Feoktistov
29. A. V. Filipchenko
30. E. V. Khrunov
31. V. A. Shatalov
32. G. S. Shonin
Access StatusOpen
CopiesHigh quality Tiff copy on staff R drive

    Showcase

    Some of our most significant collections